Ziskejte penize za prijem emailu a SMS od ceske spolecnosti
Získejte peníze za příjem emailů a SMS od české společnosti.

 Elektrifikace na trati číslo 140 (stav 1. 4. 2005)

Má cesta začala dne 31. března 2005 v Praze, zde pracuji u ČD, a. s. avšak trvale bydlím v Karlových Varech. Jelikož jsem nestihl poslední vlak do Karlových Varů, tak jsem se rozhodl, že použiji již vyzkoušený spoj -  R 420 Excelsior.  Rychlík 420 odjíždí z Prahy hl. n. v 4:00 hod., a tak jsem si řekl, že mu pojedu naproti. Varianta byla jasná – R 223 Vihorlat do stanice Zábřeh na Moravě a zde po cca hodinovém čekání přestup na již zmiňovaný R 420.  Cesta do Zábřehu proběhla bez problémů a dojel jsem na čas. Po hodinovém čekání v nádražní hale, společně s bezdomovkyní žebrající peníze a  dalším podřimujícím bezdomovcem obtočeným okolo topícího topení, přijíždí rychlík s 15-ti minutovým zpožděním. S touhou najít prázdné kupé a po cestě se vyspat nastupuji do vagonu, avšak po projití vozu jsem rád za kupé s 5-ti cestujícími (čtyři Slovenské studentky se studentem z Ostravské VŠ jedoucí do Teplic v Čechách a dále do Německa na nějakou školní akci). Po dosti vyčerpávající cestě vystupuji ráno v 7:12 v Klášterci nad Ohří nevyspaný a překvapený dosti chladným počasím. A nyní již k průběhu prací na trati 140 v úseku mezi Kadaní a Karlovými Vary:

Kadaň – Klášterec nad Ohří:
1 i 2 traťová kolej (dále jen TK) zrekonstruována, patky, sloupy hotovy.

Klášterec nad Ohří - Perštejn:
2 TK vyloučena, výměna mostní konstrukce v Klášterci nad Ohří. Nový most již zkompletován a svařen ... betonová patka s upevněním sloupu trakčního vedení ... v klášterecké stanici, starý na původním místě vyzvednut do výšky cca 2 metry nad temenem 1 TK. Předpokládám, že v nejbližší době bude proveden převoz staré mostovky na podvalnících do stanice. Manipulace s mostní konstrukcí je prováděna pomocí ocelové konstrukce na obou stranách mostu. Dále je pak na trati prováděna výměna jednotlivých pražců a kolejnic, vyřezávání dřevin a kácení stromů v blízkosti trati a také betonáž patek. Před vjezdem do Pernštejna stržen silniční nadjezd a zvyšován kvůli nízké výšce nad kolejemi. Stanice Perštejn zatím beze změn, po rekonstrukci zde zůstanou jen 1 a 2 TK a jedna kusá. 

Perštejn – Stráž nad Ohří:
Již proběhlé  práce. Žádné větší úpravy nebyly provedeny,  jelikož tento úsek prošel rekonstrukcí již před cca pěti lety. Patky, sloupy z větší části hotovy. Stráž nad Ohří beze změn.

Stráž nad Ohří – Vojkovice nad Ohří:
Již proběhlá rekonstrukce. Práce především na odvodňovacích systémech – příkopy, propusti a různé svody již hotovy. Patky a sloupy trakčního vedení již v celém úseku hotovy. Stanice Vojkovice n. O. zcela... hloubení děr pro betonové patky ... obnovena (žel. spodek i svršek), mechanická návěstidla nahrazena světelnými, jedna kusá kolej snesena.

Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří:
2 TK po rekonstrukci. 1 TK vyloučena, především obnova mostů – 3x renovace a jeden zcela snesen i s pilíři a ocelová mostovka bude nahrazena železobetonovou konstrukcí jak je tomu již u 2 TK.  Patky hotovy v celém úseku, sloupy trakčního vedení z větší části osazeny. Ostrov nad Ohří bez větších změn, na varském zhlaví světelná návěstidla typu USSR nahrazena typem AŽD.

Ostrov nad Ohří – Hájek:
Kolejový svršek obou kolejí beze změn. Patky v celém úseku hotovy, sloupy trakčního vedení hotovy. U ostrovského zhlaví stanice Hájek snesen silniční nadjezd a pilíře nabetonovávány, aby se zvýšila výška nad kolejemi. Stanice Hájek beze změn.

Hájek – Dalovice:
V tomto traťovém úseku vyloučena 1 TK, snesena kolejová pole a probíhá odtěžování štěrku a zeminy až na pláň. Poté jistě dojde k zhutnění podkladu, návozu zpevňujících substrátů, budou rekonstruovány a obnoveny odvodňovací systémy a po navezení štěrku dojde k pokládce kolejových polí koridorového typu jak to je již provedeno v úseku Dalovice – K. Vary. Žst Dalovice zcela zrekonstruována, zrušena obě stavědla i výpravčí, stanice obsluhována dálkově z Karlových Varů. Kolejové rozvětvení zachováno s menšími změnami na varském zhlaví.

Dalovice – Karlovy Vary:
Tento úsek zcela již hotov, stačí jen “zadrátovat“. V Karlových Varech zrušena a zbourána obě stavědla. Vlaková a posunová cesta stavěna z dopravní kanceláře výpravčího.

 

... část pojízdné betonové soupravy (betonárka) ...   ... část pojízdné betonové soupravy (zásobníky na štěrk) ...

 Publikováno: 04.04.2005
 Autor: hans.st

Zpět